Guangzhou - Seoul - Singapore - Shanghai - Hong Kong - Ho Chi Minh City (c) Hyun Bang Shin (various years)